Szkolenie rad pedagogicznych i szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi

Opis

Pozytywna Dyscyplina dla Nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi (logopeda, psycholog, pedagog, edukator, instruktor, terapeuta)

Szkolenie bazowe – 12 godzin

Termin, czas trwania i koszt szkolenia ustalane są indywidualnie

1. Pozytywne podejście. Jak być specjalistą uprzejmym i stanowczym jednocześnie.

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 • Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, kontra wyzwania, z jakimi spotykamy się w placówkach.
 • Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci i program podnoszenia kompetencji nauczycieli i specjalistów.
 • Jak nasze zachowanie wpływa na zachowanie dzieci oraz czym jest prywatna logika Adlera.
 • Przykłady narzędzi i technik zachęcających do współpracy.

2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?

 • Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie.
 • Dlaczego dzieci źle się zachowują. Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.
 • Czym jest poczucie przynależności i znaczenia.
 • Techniki Pozytywnej Dyscypliny – pozytywna przerwa i komunikacja empatyczna w pracy z dzieckiem.
 • Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

3. Kary i konsekwencje a skupianie na rozwiązaniu.

 • Skutki kar.
 • Konsekwencja naturalna. Konsekwencja logiczna.
 • Skupienie na rozwiązaniu jako alternatywa do kar.

4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci .

 • Długofalowe skutki stosowania nagród.
 • Jak skutecznie chwalić i motywować?
 • Pytania pełne ciekawości – jak ich używać.
 • Jak unikać etykietowania.

Nauczyciele i specjaliści dowiadują się :

 • dlaczego dzieci „źle” się zachowują,
 • jak uczyć dzieci ważnych umiejętności życiowych i społecznych – odpowiedzialności, samodzielności, współpracy,
 • jak budować dobre relacje z dziećmi,
 • co zamiast kar i nagród,
 • jak skutecznie się komunikować i zachęcać dzieci do współpracy,
 • jak być lepszym (a nie „doskonałym”) nauczycielem,
 • jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
 • jak uczyć się na błędach i skupiać się na rozwiązaniach.

Podnieś swoje kompetencje jako nauczyciel i wzbogać swój warsztat pracy. Celem Pozytywnej Dyscypliny jest wsparcie procesu dydaktycznego i terapeutycznego.

Te warsztaty dostarczają nauczycielom i specjalistom zasobów, narzędzi oraz materiałów do rozwijania własnych umiejętności wychowawczych.

Nauczyciele i specjaliści otrzymują przydatne techniki, pomocne w codziennej pracy z dziećmi w przedszkolu, szkole czy gabinecie.

FORMA ZAJĘĆ: Praktyczny warsztat grupowy – ćwiczenia, doświadczanie i dyskusje oparte o Pozytywną Dyscyplinę (zarówno stacjonarnie jak i online).

TERMIN: do ustalenia. Warsztaty mogą zostać podzielona na dwa spotkania po 6 godzin (weekend sobota i niedziela) lub na spotkanie w piątek od 16:30 do 20:30 (4 godziny) a w sobotę od 8:30 do 16:30 (8 godzin). Istnieje też możliwość zrealizowania pojedynczych tematów (zarówno stacjonarnie jak i online).

UCZESTNICY – grupa składająca się z nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi – stacjonarnie lub online – do ustalenia

MIEJSCE: do ustalenia stacjonarnie lub online

CENA: uzależniona od lokalizacji i ilości spotkań (wydruk zeszytów ćwiczeń, materiałów i zaświadczeń ustalany jest indywidualnie). Wystawiam faktury.

W razie szkolenia stacjonarnego zleceniodawca zapewnia dostęp do sali oraz tablicy typu flipchart i zapewnia ewentualne przerwy kawowe. W przypadku szkolenia online zleceniodawca udostępnia dostęp do platformy, na której ma zastać przeprowadzone szkolenie.

CZYM JEST POZYTYWNA DYSCYPLINA?

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza, która powstała 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jej autorką jest dr Jane Nelsen – psycholog, terapeutka rodzin i małżeństw. Metoda ta opiera się na psychologii indywidualnej wiedeńskiego psychiatry Alfreda Adlera i jego ucznia Rudolfa Dreikursa.

Metoda ta to rewolucyjne spojrzenie na nauczanie, wychowanie i wyzwania wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina oparta jest na miłości, szacunku i poszanowaniu godności każdego członka społeczeństwa. Pozytywna Dyscyplina zakłada, że nieodpowiednie zachowanie dzieci wynika z ich braku kompetencji. W związku z tym stawia rodzica i nauczyciela w roli lidera i wzmacnia jego kompetencje wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina to program wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, stanowiący podstawy sprawiedliwości społecznej oraz równości.

W szkole Pozytywna Dyscyplina stanowi uzupełnienie programu nauczania. Skupia się na rozwijaniu umiejętności społeczno – emocjonalnych uczniów, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie. Nauczyciel jako lider rozwija w uczniach samodzielność, odpowiedzialność, wzajemny szacunek i zaangażowanie. Pozytywna Dyscyplina skupia społeczność szkolną, bazuje na współpracy i budowaniu relacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Celem Pozytywnej Dyscypliny jest wsparcie procesu dydaktycznego. Jako długofalowy program doskonalący, stanowi również środek zapobiegawczy, ponieważ przeciwdziała wypaleniu zawodowemu w środowisku nauczycielskim.

PROWADZĄCA:
Nazywam się Iwona Wojtaszek. Jestem doradcą rodzicielskim i Certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli. Wspieram i edukuję rodziców oraz nauczycieli w pokonywaniu trudności i wyzwań wychowawczych. Pomagam dorosłym zrozumieć dzieci i budować z nimi głębokie relacje oparte na miłości i szacunku bez kar, nagród i krzyków. Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne. Od 4 lat prowadzę warsztaty, kursy i konsultacje indywidualne. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci –  Małgosi (10 lat), Janka (6 lat) i Karolinki (2,5 roku).

Masz pytania? Napisz: kontakt@iwonawojtaszek.pl