POZYTYWNA DYSCYPLINA

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza, która powstała 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jej autorką jest dr Jane Nelsen – psycholog, terapeutka rodzin i małżeństw. Metoda ta opiera się na psychologii indywidualnej wiedeńskiego psychiatry Alfreda Adlera i jego ucznia Rudolfa Dreikursa.

To rewolucyjne spojrzenie na wychowanie i problemy wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina oparta jest na miłości, szacunku i poszanowaniu godności każdego członka społeczeństwa. Pozytywna Dyscyplina zakłada, że nieodpowiednie zachowanie dzieci wynika z ich braku kompetencji. W związku z tym stawia rodzica i nauczyciela w roli lidera i wzmacnia jego kompetencje wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina to program wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, stanowiący podstawy sprawiedliwości społecznej oraz równości.

5 FUNDAMENTALNYCH ZASAD POZYTYWNEJ DYSCYPLINY:

1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, pomaga im poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności.
2. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca: miękka i zdecydowana w tym samym czasie, czyli twarda dla problemu i miękka dla osoby.
3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy.
4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.
5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

W szkole Pozytywna Dyscyplina stanowi uzupełnienie programu nauczania. Skupia się na rozwijaniu umiejętności społeczno – emocjonalnych uczniów, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie. Nauczyciel jako lider rozwija w uczniach samodzielność, odpowiedzialność, wzajemny szacunek i zaangażowanie. Pozytywna Dyscyplina skupia społeczność szkolną, bazuje na współpracy i budowaniu relacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Pozytywna Dyscyplina dostarcza nauczycielom zasobów, narzędzi oraz materiałów do rozwijania własnych umiejętności wychowawczych. Celem Pozytywnej Dyscypliny jest wsparcie procesu dydaktycznego. Jako długofalowy program doskonalący, stanowi również środek zapobiegawczy, ponieważ przeciwdziała wypaleniu zawodowemu w środowisku nauczycielskim.

Pozytywna Dyscyplina ma również zastosowanie jako program przeciwdziałający przemocy i alkoholizmowi w rodzinie. Metoda ta wykorzystywana jest jako program profilaktyczny podnoszący kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów. Podczas warsztatów rodzice poszerzają swoją wiedzę oraz wzmacniają swoje kompetencje miękkie, co przekłada się na budowanie głębokich relacji z dziećmi oraz większą satysfakcję z rodzicielstwa.

Większość rodziców i nauczycieli nie zdaje sobie sprawy z tego, że dyscyplinujące metody, których do tej pory używali, nie pozwalają im osiągnąć tego, czego naprawdę chcą dla dzieci.

Pozytywna dyscyplina dąży do pogłębienia wiedzy i  samoświadomości rodzica oraz nauczyciela. Jest to pierwszy krok do bycia lepszym i spełnionym dorosłym. Wprowadzenie zasad i zaleceń pozytywnej dyscypliny pozwoli Ci zrozumieć potrzeby dziecka oraz zbudować głęboką relację opartą na miłości i szacunku.